Audyt: energetyczny, remontowy, efektywności energetycznej, świadectwo energetyczne

Nowy zawód audytora efektywności energetycznej? Zapraszam do przestudiowania projektu Ustawy o efektywności energetycznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyróżnione na żółto fragmenty (fragm.1, fragm.2, fragm.3, fragm.4, fragm.5) dotyczące nas – audytorów energetycznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Nowelizacja Prawa Budowlanego ukazała się w Dzienniku Ustaw

W dniu 30 września 2009 ukazał się Dziennik Ustaw nr 161, gdzie pod pozycją 1279 mamy Ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa wchodzi w życie 15 października 2009 za wyjątkiem przepisów:
– o obowiązkowym ubezpieczeniu osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz
– o zakazie sporządzania świadectwa przez właściciela budynku
które wchodzą w życie 31 grudnia 2009

Nowelizacja Prawa Budowlanego podpisana przez Prezydenta

W dniu 18 września Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy Prawo Budowlane. Oznacza to, że w 14 dni po ukazaniu się Dzienniku Ustaw wejdą w życie postanowienia nowelizacji. Od tego dnia uprawnionymi do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej są wszystkie osoby posiadające tytuł inżyniera na kierunkach budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych i posiadające uprawnienia budowlane.
Oczywiście w/w osoby nie posiadające uprawnień mogą uczestniczyć w kursach przygotowujących do egzaminów (i zdawać te egzaminy) a także w odpowiednich studiach podyplomowych.
Ponadto nowelizacja precyzuje konieczność sporządzania świadectw dla budynków i lokali sprzedawanych i wynajmowanych.

Więcej informacji wkrótce.


Program EXPERT Certyfikat Energetyczny to szybkie i efektywne narzędzie dedykowane certyfikacji energetycznej budynków i lokali mieszkalnych. Program służy do obliczenia zapotrzebowania na energię (c.o., c.w.u., wentylacja i oświetlenie) budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną; całość techniczno–użytkową. Umożliwia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w oparciu o metodologię obliczeń zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
(więcej...)


CERTO – Program do certyfikacji energetycznej:
– świadectwo charakterystyki energetycznej
– certyfikat energetyczny
– audyt energetyczny
(więcej...)
Co to jest audyting energetyczny i czym się różni od audytu energetycznego?

Audyting energetyczny jest to rodzaj rzeczoznawstwa. Jego charakter polega na racjonalizowaniu zużycia energii, analizie związanej z tym efektywnoąci ekonomicznej oraz na interdyscyplinarnym analizowaniu mogących zaistnieć problemów dotyczących stanu obiektu w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym.

Powstałe w wyniku audytingu energetycznego opracowanie nazywamy audytem energetycznym.
Zawód człowieka wykonującego audyty energetyczne – to audytor energetyczny.
Nasi wykładowcy:
mgr inż. Andrzej Jurkiewicz
mgr inż. Marek Hawrysz
mgr inż. Paweł Kucharczyk
mgr inż. Longin Bartnik