mgr inż. Longin Bartnik

Longin Bartnik
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Górniczego.

Politechnika Śląska,Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – Studia podyplomowe w zakresie Rynek Energii. Audyt Energetyczny. Energetyka Rozproszona i E-Infrastruktura w Gminach o specjalności: Audyt Energetyczny (2006–2007)
– kliknij aby obejrzeć dyplom

Autor audytów energetycznych wielu obiektów użyteczności publicznej: Przychodnia Rejonowa w Lwówku Śląskim, Powiatowy Szpital Ginekologiczny w Lwówku Śląskim, Oddział Zakaźny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu i inne.
– klinij aby zobaczyć referencje

Audyt energetyczny o dużym skomplikowaniu – zastosowanie energii solarnej.

Zaawansowany sposób obliczania zapotrzebowania na ciepło – "metodą graficzną" – gwarantującą szybkie i dokładne obliczenia. Wyniki po termomodernizacji wykonane tą metodą sprawiają, że obliczenia instalacji c.o. są już mocno zaawansowane (dobra współpraca z inżynierami instalacji sanitarnych pracującymi na tym samym oprogramowaniu).
Artykuły:

Budma 2008

(wrzesień, 2008)