mgr inż. Marek Hawrysz

Wykształcenie:

Politechnika Opolskia – Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
(1995 – 2000)

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki studia podyplomowe – rynek energii elektrycznej, ciepła, gazu oraz innych usług sektora publiczno–prywatnego (2003 – 2004)

Praktyka zawodowa:

Od 2003 Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno–Usługowe Ciepłownictwa MEGATERM S.A. w Opolu

Audyty energetyczne

Analizy techniczno–ekonomiczne przedsięwzięć

Pozyskiwanie Źródeł finansowania

Od 2005 Politechnika Śląska – Wydział elektryczny: Wykłady z zakresu auditingu energetycznego i certyfikacji na studiach podyplomowych "Rynek energii. Audyt energetyczny. Energetyka rozproszona i e–infrastruktura w gminach"

Aktualnie:

Prowadzenie szkoleń z zakresu audytów energetycznych i pod kątem przyszłej certyfikacji energetycznej dla 3 różnych firm w południowo–zachodniej Polsce.


(wrzesień, 2008)