O nas


Kwalifikacje, uprawnienia, ubezpieczenia


Referencje


Portfolio
Ministerstwo Infrastruktury - wpis do rejestru uprawnionych
do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Dyplom Studiów Podyplomowych na Politechnice Śląskiej