mgr inż. Paweł Kucharczyk

Wykształcenie:

Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, specjalność Ekonomika, Finanse i Marketing w Przedsiębiorstwie,
magister inżynier 20.11.2002

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, specjalność Elektroenergetyka,
magister inżynier 3.09.2003

Praktyka zawodowa:

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, 2003-2007 doktorant, od 2007 asystent

Wykaz najważniejszych publikacji:

1.Popczyk J., Kocot H., Korab R., Kucharczyk P., Szewc B.: Studium Strategii Rozwojowej Grupy Kapitałowej ESP S.A., Warszawa, styczeń 2007.

2.Kucharczyk P.: Ryzyko inwestorów w aspekcie dojrzałości technologii oraz regulacji ekologicznych i podatkowych. Materiały konferencji "Certyfikaty w energetyce szansą na rozwój!", Bydgoszcz, marzec 2007.

3.Popczyk J., Kucharczyk P.: Skojarzone technologie biomasowo–gazowe. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Elektryka, Gliwice 2007 (artykuł przyjęty do druku).

4.Popczyk J., Kucharczyk P.: Zintegrowane wiatrowo–gazowe technologie energetyczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Elektryka, Gliwice 2007 (artykuł przyjęty do druku).

5.Kucharczyk P.: Przegląd prawodawstwa unijnego oraz krajowego w zakresie rozwoju generacji rozproszonej. Materiały semniarium "Nowoczesna energetyka i e–gmina – połączenie przyszłości". Gierałtowice, październik 2006.

6.Popczyk J., Kucharczyk P.: Zintegrowane technologie energetyczne z udziałem technologii gazowych. Materiały IX Krajowej Konferencji "Gazterm 2006". Międzyzdroje, maj 2006.

7.Popczyk J., Cierpiał J., Kucharczyk P., Typrowicz A.: Strategia rozwojowa dla gazowej kogeneracji rozproszonej. Magazyn Facility Manager 1(18)/2006, luty 2006.
(wrzesień, 2008)