Szkolenia

Planujemy zorganizowanie kursu dla audytora efektywności energetycznej – audyt przemysłowy (od lutego 2013), obejmującego następujące zajęcia:

[w – liczba godzin wykładu, c – liczba godzin ćwiczeń tablicowych, p – liczba godzin zajęć praktycznych, e – egzamin]

1. Podstawy prawne
1.1 Ustawy (Prawo energetyczne, Ustawa o efektywności energetycznej, Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów i inne) [0,5w]
1.2 Dyrektywy i prawo UE (dyrektywa o efektywności energetycznej, o charakterystyce energetycznej, o kogeneracji) [0,5w]
1.3 Rozporządzenie o charakterystyce energetycznej [1w]
1.4 Rozporządzenie o metodologii audytu [1w]
1.5 Rozporządzenie WT2008 [0,5w]
1.6 Rozporządzenie o audycie efektywności energetycznej (po wprowadzeniu) [0,5w]
1.7 Świadectwa pochodzenia energii [1w]
1.8 Przykład wyliczenia dla świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty) [1c]
2. Paliwa i energia
2.1 Odnawialne (wiatr, słońce, grunt, biopaliwa) - pompa ciepła, GWC, kolektory, fotowoltaika, wiatrak, biogazownia [2w + 4c]
2.2 Nieodnawialne (gaz, węgiel, olej, energia jądrowa) [2w]
2.3 Taryfa dla ciepła - zasady sporządzania [1w + 2c]
2.4 Taryfa dla energii elektrycznej i gazu (metodyka oceny) [1w + 1c]
3. Źródła energii
3.1 Kotłownie tradycyjne [1w + 1c]
3.2 Kogeneracja [1w + 2c]
3.3 Źródła chłodu (trójgeneracja) [1w + 1c]
3.4 Źródła energii odnawialnej - analizy opłacalności [1w + 3c]
3.5 Sieci przesyłowe [1w + 2c]
4. Instalacje i odbiorniki ciepła [4w]
5. Oświetlenie [1w + 1c]
6. Instalacje i odbiorniki energii elektrycznej [1w + 1c]
7. Wentylacja i klimatyzacja [2w + 6c]
8. Chłodnictwo [1w + 1c]
9. Sprężone powietrze [1w + 1c]
10. Metody wykonywania obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło i charakterystyki energetycznej
10.1 Budynki mieszkalne [1w + 2c]
10.2 Budynki użyteczności publicznej [1w + 1c]
10.3 Budynki przemysłowe [1w + 1c]
10.4 Programy komputerowe CERTO, Excel [2w]
11. Nowoczesne budynki energooszczędne
11.1 Budynek pasywny [2w]
11.2 Budynek zero energetyczny [1w]
11.3 Budynek plus energetyczny [0,5w]
11.4 Osiedle i Gmina plus energetyczna [0,5w]
12. Odpadowe ciepło technologiczne [2w + 4c]
13. Program termomodernizacji budynku mieszkalnego [1w]
14. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego [2w + 5c]
15. Podnoszenie efektywności energetycznej w przemyśle - przykłady [1w + 4c]
16. Programy finansowania inwestycji proekologicznych i analiza finansowa [1w + 2c]
17. Ocena efektywności energetycznej (metodyka wyboru realizacji przedsięwzięć) [2w]
18. Metodyki wyznaczania efektów ekologicznych [1w + 2c]
20. Audyt energetyczny w przemyśle [2w + 6c]
21. Zajęcia praktyczne (kamera termowizyjna, pomiar temperatur, pomiar przepływu) [12p]
22. Smart Grid w praktyce [4p]
23. Egzamin końcowy [3e]

Łączna liczba godzin: 120

Liczba dni szkoleniowych: 15

Warunkiem uczestnictwa jest umiejętność wykonywania charakterystyk energetycznych (egzamin państwowy lub studia podyplomowe) lub wykonany samodzielnie przynajmniej jeden audyt energetyczny pozytywnie zweryfikowany przez BGK lub organizatora kursu lub zdany egzamin wstępny na kurs.

W przypadku zainteresowania kursem prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia.

Z poważaniem,

eGmina, Infrastruktura, Energetyka, sp. z o.o.
ul. B. Krzywoustego 2
44-100 Gliwice
KRS 0000267079
www.egie.pl
Organizator kursu:
Andrzej Jurkiewicz
ul. Złota 54
45-643 Opole
NIP: 754-000-83-22
Pytania organizacyjne proszę kierować na adres:
Ligia Ziemska-Serek,